Selvfølgelig skal vi have skat på robotter

Bill Gates er en klog mand. Det fik vi endnu en gang beviset på da han i sidste måned foreslog en skat på robotter.

Hvordan beskatningen skal udmøntes mere konkret, kan selvfølgelig altid diskuteres, men essensen af hans forslag er, at erhvervslivet skal tage mere socialt ansvar ved at bidrage til finansieringen af det kæmpe hul i statskasserne der bliver en realitet når robotterne, i hobbesvis, kommer til at erstatte menneskelig arbejdskraft.

Indtil videre peger undersøgelser lavet af bl.a. McKinsey (febr., 2017) på, at ca. 42 % af samfundets erhverv vil komme til at nedlægge mere end halvdelen af deres arbejdspladser ved at indføre den seneste arbejdsbesparende teknologi. På verdensplan vil det betyde, at milliarder af mennesker vil stå uden jobs inden for relativt kort tid.

Dét jeg synes der er bekymrende er, at McKinsey rapporten antyder, at følgevirkningen af den forventede teknologi kan sætte fuldt ind meget tidligere end man hidtil har regnet med, f.eks. allerede inden 2035. Det passer også med, hvad der blev udmeldt i en session fra World Economic Forum i Davos i år, hvor repræsentanter fra IT-branchen var samlet for at drøfte de samfundsmæssige konsekvenser af den nye robotteknologi. De var selv overraskede over, hvor hurtigt udviklingen går.

Når den nye robotteknologi nærmer sig med så hastige skridt er det fuldstændigt umuligt for samfundet at tilpasse sig strukturelt uden at blive ramt af følgevirkningerne af teknologisk arbejdsløshed. Det kan i den nærmeste fremtid komme til at betyde ekstra milliardregninger til efteruddannelse, omskoling, udbygning af nye uddannelser, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre sociale ydelser.

Det er ikke kun urimeligt, men også helt utopisk at forvente, at merudgifterne alene kan finansieres af det offentlige. Erhvervslivet må tage sin del af ansvaret.

En skat på robotter vil ikke, som det antydes af CEPOS-økonomen, Mads Lundby Hansen, hæmme virksomhedernes lyst til at investere i tekniske fremskridt, netop fordi virksomhederne ved, at de under alle omstændigheder kan tjene rigeligt med penge ved at indføre den arbejdsbesparende robotteknologi.

Derfor er det nødvendigt, at noget af overskuddet fordeles videre ude i samfundet for at bekæmpe den voksende social ulighed, der kan blive en trussel mod samfundets økonomiske og politiske sammenhængskraft. Hvad skal virksomhederne i øvrigt stille op med deres enorme overskud, hvis resten af økonomien er forkrøblet som følge af høj arbejdsløshed og social ustabilitet? Det kommer der ikke meget nyinvestering ud af. Uden efterspørgsel og købekraft vil økonomien gå fuldstændig i stå. Alle vil blive ringere stillet.

Er der virkeligt nogen der ønsker det?

11 responses to “Selvfølgelig skal vi have skat på robotter

 1. hvad er en robot?

  definerer i en Robot som værende en menneskelig skikkelse med 2 arme, 2 ben, 1 hoved og en krop? for hvis så, så bygges robotterne bare anderledes end det.

  og hvis ikke, hvad er en robot så?

  og sidst men ikke mindst, husk på international konkurrence. hvis det koster X i Ukraine, X*2 i polen og X*5 i Danmark pga. robotskat. hvor tror i så arbejdet lægges?

  ps. husk på en ting.
  Beløn det du gerne vil have mere af, straf det du gerne vil have mindre af.

  Så hvis vi gerne vil have mindre robot teknologi i EU, så beskat det da og læg de jobs uden for EU… men er det det vi vil? skal vi i vesten være sådan et “amish” samfund der fornægter teknologi mens Asien kører fra os?

 2. ps. vi har allerede skat på Robotter… Firmaer betaler skat af deres overskud… Groft forenklet er overskuddet forskellen mellem indtægter og udgifter (såfremt indtægterne er størst naturligvis)

  Dvs. bygger firma XYZ en robothær der genererer et kæmpeoverskud, så får vi en kæmpeskat ind som i bund og grund er skat på robotterne.

  Beskatter vi firma XYZ af deres robotter, så beder vi i stedet firma XYZ om at lave det arbejde i et andet land.

  Ville verden havde været bedre af at vi havde lagt en så stor skat på import af tøj og så stor skat på maskiner der producerer tøj, at vi stadig havde haft en stor industri her i Danmark bestående af syersker? havde det virkeligt gavnet Danmark?
  eller så stor skat på biler at hestevogne kunne betale sig og at vi derfor havde en stor industri af hestepassere og kuske?

  Det vi har behov for, er ikke at tisse i bukserne for at holde varmen mens vi synger fagforenings sange og husker tilbage på fordums tid. Det vi har behov for er at se fremad og se muligheder

  Fokus på et skattesystem der tager højde for internationaliseringen og samhandlen mellem lande… så det ikke ender med at nogen producerer og sælger alt her i vesten, mens overskuddet sendes til skattely lande…

  Og lad så det danske erhvervsliv gøre det som de er bedst til…. Finde på nye innovative og effektive løsninger.

  Ja vi får en masse arbejdsløse chauffører, dem må vi videreuddanne. men syerskerne have samme problem.
  Ja vi får en masse arbejdsløse kontor jobs, når de bliver effektiviseret, men vi fik også en masse arbejdsløse typografer, da deres job blev gjort overflødigt.

  Vi havde også engang 95% ansat i landbruget engang. var det bedre tider? skal der maksskat skat på en plov og en traktor for at få samfundet tilbage til 95% ansatte i landbruget?

  1. Kære Thomas,

   Jeg tror, at du har misforstået mig. Jeg er bestemt ikke imod innovation og tekniske fremskridt. Langt fra. Mere innovation og nyteknologi er nødvendigt, hvis vi skal bedre vækstbetingelser og forbedre almindelige menneskers liv. Jeg mener dog, at vi skal blive bedre til at fordele de økonomiske gevinster som følger med den nye robotteknologi, så udviklingen ikke skaber større kløfter i samfundet og øger den sociale ulighed. Tekniske fremskridt har det med at virke som et tveægget sværd – det skaber både nye arbejdspladser og gør andre overflødige. Hvis vi skal mindske effekten af den teknologiske arbejdsløshed, så færre i perioder bliver berørt af den arbejdsbesparende teknologi, bliver vi som samfund nødt til at investere i efteruddannelse, opkvalificering og nye uddannelser osv. Er det ikke rimeligt, at erhvervslivet også bidrager til at dække de omkostninger? Jeg synes, at du har en pointe, når du fremhæver problematikken vedr. robotbeskatning ifht. konkurrenceforvridning i den internationale økonomi.
   MVH
   Nicole Andersson

 3. Hvadenten det er robotter eller ej, så skal der vel også lægges skat på mejetærskere, roeoptagere, såmaskiner o.s.v.(listen er uendelig lang), da de jo alle tager job som mennesker tidligere udførte.

 4. Skal vi også have skat på det arbejde min kaffemaskine laver på kontoret? Havde vi ikke den så er jeg sikker på at vi måtte ansætte en kokkepige til at lave kaffe, og det samme vel for opvaskemaskinen og vaskemaskinen?

  HALLO NICOLE ANDERSSON Industrialiseringen kom S** i 1870 !!!!!!!!!!!!

  Den medførte massivt tab af EKSISTERENDE ARBEJDSPLADSER, men var samtidig den periode med STØRST VÆKST i Danmark og NYE ARBEJDSPLADSER. Robotter kommer til at ændre meget mindre og kommer til at skabe NYE JOBS!!!

  MEN NEJ; Vi skal åbenbart tilbage til 4-span heste og håndens arbejde.

  FYI: Når det gælder fremtiden, så er det ikke en ignorant DJØFFER man skal lytte til………

 5. Sætningen “En skat på robotter vil ikke […] hæmme virksomhedernes lyst til at investere i tekniske fremskridt, netop fordi virksomhederne ved, at de under alle omstændigheder kan tjene rigeligt med penge ved at indføre den arbejdsbesparende robotteknologi” skriger til himlen. Den er i modstrid med al økonomisk teori og er til dumpekarakter på polit-studiet.

  Fortjenesten ved brug af robotter varierer. Og investeringer i robotteknologi, som har et forventet afkast, som er mindre end robot-skatten vil naturligvis blive fravalgt. Med andre ord, så stopper teknologiske fremskridt ikke, men de “hæmmes” fordi færre af dem bliver rentable.

  Om forfatteren ikke kender ordet “hæmme”, eller om hun har trukket sit eksamensbevis i en automat, det må stå hen i det uvisse.

 6. Skat på robotter er en besynderlig ide, i alt den stund at vi allerede har mange former for robotter som udfører opgaver i dagens Danmark. Vi har næsten historisk lav arbejdsløshed så hvad er problemet ? . Bill Gates tænker næppe på Danmark i denne sammenhæng men mere på USA hvor globalisering og automatisering har kostet dele af befolkningen velstand og jobs. Robotter kommer i alle deres afskygninger til at gøre Danmark rigere, specielt når andelen af befolkningen over pensionsalderen stiger. Robotter vil give den enkelte et mere komfortabelt liv, og guess what ! Robotter skal udvikles, produceres, programmeres, distribueres, installeres, serviceres, genanvendes etc. Det bliver en fest.

 7. Nogle gange undrer at se, at folk der burde vide bedre vide så lidt om med hvilken hast forandringer foregik tidligere. Fra 1947 til 1960 blev der ifølge Wikipedia købt 100.000 traktorer i Danmark. Dvs at landbrugets mekanisering stort set fandt sted over denne 13 års periode med en voldsom reduktion i antallet af jobs i landbruget til følge. McKinsey giver os 18 år – altså næsten 50 % længere tid, så selv om robotterne vil påvirke flere erhverv, så skulle det nok være muligt at finde alternative jobs. Jobskabelsen i Danmark i perioden, hvor traktorer o.lign. vandt indpas i Danmark var jo enorm – vi fik dels en større indvandring fra bl.a. Ungarn og roehøstere fra Polen, vi fik stor afvandring fra landbruget og rigtig mange kvinder indtog deres plads i erhvervslivet i samme periode.
  Hvis robotterne rykker ind i danske kontorlandskaber, så skal eksempelvis møblering og indretning ændres, hvilket giver store muligheder for f.eks. møbelbranchen, hvis branchen ellers kender sin besøgelsestid. For blot at nævne et enkelt eksempel.

 8. Nicole, hermed opfordring til, at du vender fremtidige indlæg med nogen, der besidder en smule forstand og realitetssans.

 9. Bosiddende i Hong Kong med hovedparten af mit arbejde i mainland China indenfor software til produktionsindustrien er det helt ubegribeligt at læse indlægget!
  PRC med et GNI per capita på ca. 14 % af DK (7.930 USD 2015 Verdensbanken ) buldrer derudad med “Smart Manufacturing” – det kinesiske paradigme/mantra udvilket på basis af det tyske Industrie 4.0 – uagtet at PRC stadig har 600 millioner borgere bosiddende undenfor byerne (Verdensbanken 2015), hvoraf nogle forskere mener at minimum 300 millioner skal bosættes i byerne inden 2050. Så hvis PRC mener, at de kan opsluge en stigende by arbejdsstyrke på minimum 300 millioner, samtidig med at de for fuld kraft promoverer robotter og hvad der i øvrigt indgår i Industrie 4.0 – jamen så er det da helt indlysende at DK skal beskatte sig ud af vores kæmpe omstillings problemer! I en globaliseret verden er det da et helt legitimt forslag, hvis man gerne vil sikre, at vi bidrager til at LØSE de kinesiske omstillingsproblemer! Hvis Nicole Andersson får magt som hun tilsyneladende har agt,, kan man da kun ønske udenrigsminister Anders Samuelsen held og lykke med sin kampagne for at rekruttere kinesiske turister til Frilandsmuseum Danmark – sidste kvinde/mand lukker og slukker for de robot-løse maskiner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *