Der tegner sig et yderst uhensigtsmæssigt mønster i Danske Banks samfundsansvar

Den 15. marts afholdte Danske Bank sin årlige generalforsamling. Som formand for Aktionærforeningen Best.Women havde jeg, sammen med et bestyrelsesmedlem, meldt os til generalforsamlingen. Vi havde en række spørgsmål med til bestyrelsesformanden om de manglende fremskridt på ligestillingsområdet – især i forhold til det åbenlyse fravær af kvinder i bankens direktion.

Vi valgte dog ikke at møde op. Det var tydeligt, at årets vigtigste emne på generalforsamlingen ville være hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial, der ville komme til at overskygge alle andre spørgsmål fra utilfredse aktionærer.

Hvordan kan en manglende målopfyldelse om flere kvindelige ledere hamle op med anklager om hvidvask af penge, medvirken til økonomisk kriminalitet og mulig korruption? Det kan det selvfølgelig ikke.

Har man fulgt med i Berlingske Business grundige afdækning af Danske Banks involvering i hvidvask, og har man læst de alvorlige kritikpunkter der er blevet rejst i Finanstilsynets rapport fra den 3. maj 2018, kan man ikke være i tvivl om sagens alvor.

Der er ingen sammenligning. Og dog.

Ved nærmere eftertanke tegner der sig konturerne af et uhensigtsmæssigt mønster i begge sager. Der er en klar rød tråd. Den handler om troværdighed – eller manglen på samme. Om at kommunikere én ting ud til sine aktionærer og interessenter, og så gøre noget andet. Om at fremlægge noble hensigtserklæringer inden for samfundsansvar og etisk selskabsledelse, som man på forhånd ikke har været tilstrækkeligt rustet til at udleve. Måske endda, ikke har ønsket at udleve, fordi det kunne spænde ben for en god forretning. Men de noble hensigtserklæringer pynter fint i CSR-rapporten og skaber goodwill.

Ser vi for eksempel på Danske Banks arbejde med at fremme en arbejdskultur præget af ligebehandling og diversitet, er der i de seneste 8 år ikke sket nogen som helst fremgang i at avancere andelen af kvindelige ledere i organisationen. Dette, på trods af gode hensigtserklæringer i CSR-rapporten og bestyrelsesformandens åben erklæring på generalforsamlingen om, at det er en højt-prioriteret dagsorden.

Indtil for en måned siden var der fortsat ingen kvinder i Danske Banks direktion, da Thomas Borgen besluttede at gennemføre en nødtvungen direktionsrokade, der betød, at Henriette Fenger Ellekrog indtrådte i den nye direktion.

Involvering i hvidvask af penge harmonerer heller ikke sammen med Danske Banks profilering i de årlige CSR-rapporter af status som underskriver af FN’s Global Compact, der arbejder på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og korruption.

Her kan man virkeligt tale om en sag, hvor ord og handling langt fra går hånd-i-hånd, men i fuldstændig modstridende retning.

Jeg undrer mig over Danske Banks lemfældige håndtering af samfundsansvar og compliance-forpligtelserne. I Finanstilsynets rapport fra den 3. maj 2018 står det lysende klart, at både direktion og bestyrelse, i flere tilfælde, har nedvurderet compliance-risici ved den estiske filial.

Hvorfor?

Skyldes det, at ledelsen naivt har undervurderet betydningen af non-compliance for bankens forretning, i form af et potentielt kundetab, bøder, investorflugt og generelt tab af goodwill?

Eller er der i virkeligheden tale om en kynisk vurdering, der baserer sig på en cost-benefit analyse af omkostningerne ved at standse en profitabel, men lyssky forretning, i forhold til gevinsterne ved at vende det blinde øje til?

For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg er næsten et hundrede procent sikker på, at Ole Andersen ikke er naiv – det er der ingen topledere i den finansielle sektor der er

Man må drage sine egne konklusioner. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg er næsten et hundrede procent sikker på, at Ole Andersen ikke er naiv – det er der ingen topledere i den finansielle sektor der er.

Hvis Danske Bank og andre banker sløser med samfundsansvaret, er det fordi det vurderes at kunne betale sig. Fordelene ved sløseri overskygger omkostningerne. Eller sagt på en anden måde, omkostningerne ved sløseri er simpelthen for små.

Hvad har omkostningerne så været? Indtil videre har sagen ikke haft mærkbare omkostninger  – ud over dårlig omtale. Selvom Finanstilsynets rapport afslører meget alvorlige ledelsessvigt og mangler i governance, vil der, mærkeligt nok, ikke blive rejst sager over for bankens ledelse efter fit & proper reglerne.

Bøden fra de estiske myndigheder kommer næppe til at gøre den store forskel. De europæiske bøder der er blevet givet for bl.a. overtrædelse af hvidvaskreglerne er latterlige små i forhold til USA, hvor der tildeles bøder i milliardklassen.

Så længe det ikke har mærkbare konsekvenser for virksomhederne at forsømme vigtige samfundsmæssige prioriteringer mener jeg, at der er et godt stykke vej før vi kommer til det punkt, hvor virksomhederne aldrig nogensinde kunne finde på at sætte ”profit over compliance”, som Ole Andersen så klart udtrykte det i et interview i JP Finans den 3. maj.

14 responses to “Der tegner sig et yderst uhensigtsmæssigt mønster i Danske Banks samfundsansvar

 1. Tror man på Danske Banks erklærede gode hensigter er man grænseløst naiv. Banken opererer på mest kyniske skruppelløse måde og vasker gerne sorte penge hvide, hvis de konkluderer at bøderne og konsekvenserne er små i forhold til gevinsten. Samfundshensyn, anstændighed, moral og god forretningsskik er et ukendt fænomen hos DB.

 2. Tror man på Danske Banks pæne hensigtserklæringer er man grænseløst naiv.
  Danske banks ledelse er aldeles skruppelløse, – hæderlighed, god forretningsskik, samfundshensyn og moral er ukendte begreber, og banken opvejer kynisk risiko herunder bøder op mod gevinsten ved at vaske sorte penge hvide. Kynisme, griskhed, amoral og fifleri er Danske Banks kendetegn. Puh ha for en slimet ubehagelig ledelse. Og jeg er kunde i den desværre, – et bankskift koster alt for meget.

 3. “…et bankskift koster alt for meget”
  -se det er vel samme logik som udskældte DB? Altså, pris sættes over etik!

 4. Kjønnskvotering handler om hva som er tilbudet av tilgjengelig kvalifisert arbeidskraft. Man kan ikke velge det ene eller andre kjønn fremfor kompetanse. HVEM mener du Nicole Anderson som kunne bekledt de nye stillinger i direksjonen av nordiske kvinner med bedre kompetanse enn de som har tiltrådt? Når det gjelder hvitvaskingssaken så tar Berlingske(B) denne ut av alle proporsjoner. Det er tatt nødvendige skritt i de gjeldende enheter og etter all sannsynlighet er Danske Bank den bank i norden med minst sannsynlig hvitvasking pr dags dato. Når dere i Danmark(jeg er norsk og bosatt i Norge) vurderer denne saken som et sterkt omdømmetap for dansk næringsliv og den danske stat kan jeg melde at denne sak er knapt nevnt i finansielle nyheter i Norge etter at den ble kjent. Heller ikke skrives det om den slik som B gjør hver eneste dag. Man må jo spørre seg om B har en annen agenda. At denne evt er å få Thomas Borgens hode på et fat eller om redaksjonen sitter short i Danske Bank vet jeg ikke men at de har- og vil koke suppe på denne spikeren er helt sikkert. Det de ihvertfall får til er å skape negativitet overfor Danske Bank og dansk bankvesen. Danmark er avhengig av at deres finansielle lokomotiv, -og deres ansatte fortsatt får arbeide for privat- og ervervskunder slik at den samlede samfunnsøkonomi utvikler seg den vei alle ønsker, eller?

  1. Lad mig starte med at sige, at de ting jeg skriver om på bloggen er ene og alene udtryk for mine egne personlige holdninger og meninger. Det har intet at gøre med Berlingske Business’ journalistiske linje. Hvidvasksagen i Danske Bank mener jeg er en dybt alvorlig sag og takket været det grundige journalistiske arbejde i Berlingske Business har offentligheden fået noget indblik i de groteske forhold der har fundet sted i banken. Det er en styrkelse af vores demokrati, at vi kan have en uafhængig presse der tør stille de nødvendige kritiske spørgsmål til magthaverne og afsløre forsøg på at skjule alvorlige misgerninger som f.eks. magtmisbrug og økonomisk kriminalitet. Til din orientering skriver JP Finans også meget ihærdigt om denne betændte sag. Hvad er det for et underligt argument at komme med – bare fordi Danske Bank er et finansielt lokomotiv, betyder det så, at vi ikke må kritisere dem, når de gør noget forkert? Der er vist noget du har misforstået. I et demokrati skal regler og love gælde ens for alle. MVH, Nicole Andersson

   1. Takk for svar, du svarer ikke om der er kvinnelige kandidater som er bedre egnet enn de som nå har kommet inn i direksonen, OG mener du at den tidligere(-og de som sitter fortsatt) har vært bevisst på det som skjedde(“groteske forholde”) i Baltikum og derved gledet seg over disse inntekter? Det du da påstår er at de har gjort dette for å tilegne seg økte inntekter på ulovlig vis og således kriminelle. Eller har det vært ansatte i Baltikum som bevisst har villedet bankens ledelse tilegen vinning?

    1. Jeg kan selvfølgelig ikke svare på dit første spørgsmål. DB’s bestyrelsesformand har erkendt, at man ikke handlede i tide ifbm. hvidvask i den estiske filial.Hvad den egentlige årsag til det har været, kan man jo kun gisne om. Det er kun det jeg gør i mit indlæg. Jeg forsøger at stille nogle mulige scenarier op. Læseren må selv tage stilling. Jeg synes dog helt klart, at DB ledelses håndtering af hvidvasksagen har været dybt kritisabelt og uansvarligt, og hænger på ingen måde sammen med bankens status som underskriver af FN’s Global Compact. Og jo, jeg så gerne, at man strammede lovgivningen yderligere, så det bliver nemmere at straffe bankerne meget hårdere end man gør i dag.

 5. Umiddelbart forstår jeg ikke debattørens kobling mellem ligestilling og hvidvask, men det er nok bare mig, som ikke har forstået antydningen af, at der ikke ville have været en sag om hvidvask i Danske Bank, såfremt der havde været kvinder i direktionen.

  Det minder mig om et tidligere blogindlæg fra Stine Bosses hånd, hvor hun i ramme alvor hævdede – dvs mere end antydede – at sammenbruddet i OW Bunker var en nærmest naturbetinget følge af mandlig dominans i ledelsen.

 6. Hvis man vil have en stærk Danske Bank, enten som aktionær langsigtet, eller til at være vækstcenter for økonomien, så bør man holde op med snakke problemerne ned som mange gør. Så må man støtte en storvask hvor uvildige skal komme til bunds i hele hvidvask sagen. Det er simpelthen et spørgsmål om sikkerheden for dansk økonomi at Danske Bank er veldrevet og på den korrekte side af loven. For at dette skal ske skal tilsynsmyndighedene tage sig sammen, også selv om der vil betyde et ordentligt hak i tuden, en kæmpe bøde, og direktionen med fængselsstraf.

 7. kønskvoter og kvindelig forsmåelse er så trivielt, fordømmelse kontrol og straf eneste salve derpå, et andet er skib at føre !

 8. 68‘erne og andre venstreorienterede hævdede hårdnakket, at mennesker på trods af meget forskelligt udseende indeni, altså i hjernen, var fuldstændig ens. Hjernen var ved fødslen tabula rasa, hvorfor det udelukkende var de sociale omstændigheder, som skabte (intelligens)forskellighederne. Det var naturligvis hjernedød idioti. Denne ideologisk skabte antagelse har da også forholdsvis ubemærket, men langsomt, lidt en naturlig død.

  Nu farer kønsfascistinderne så frem med en lignende påstand, nemlig at kvinder har samme evner som mænd på alle områder, også på mandsdominerede af slagsen. At kvinder af gode grunde ikke konkurrerer mod mænd i idrætter og oftest søger mænds hjælp, når vaskemaskinen strejker, cyklen går i stykker eller andre lettere komplicerede indretninger driller, lader dem fuldstændig upåvirkede. At det ringe antal kvinder i virksomheders ledelse skulle bunde i, at kvinder er anderledes indrettet i hjernen end mænd, altså har andre styrkesider og dermed interesser end disse, og derfor vælger andre karriereveje, fornægter de at anerkende i deres ideologisk inficerede hjerner. De er åbenbart ude af stand til at begribe eller fornægter bevidst, at de, når de kræver kvotesystemer, i virkeligheden ønsker et system indført, som er groft diskriminerende imod personer, som faktisk er mere kvalificerede end de kvinder, som i et sådant system ville få stillingerne. Det er nedrigt og lavt.

  Når det er sagt, kan man kun give kønsfascistinden ret i, at Danske Banks ageren i hvidvaskaffæren er dybt kritisabel og burde straffes med bøder og konfiskationer, som mindst modsvarer DB’s gevinst. Det er også ufatteligt, at de ansvarlige ikke er blevet draget strafferetligt til ansvar.

  Man kan så i øvrigt undre sig over, at skribenten på et område, hvor kvinder gennemgående har bedre evner end mænd, nemlig det sproglige, har store problemer: Hun kan ikke konjugere (af)holde korrekt i præteritum. Hendes “udleve” skulle være “efterleve”. Hendes “højt-prioriterede” skulle enten være to adskilte ord eller fuldstændig sammenskrevet. I hendes “harmonerer heller ikke sammen med” er “sammen” en skærende disharmoni. “Hånd i hånd” er som vist tre adskilte ord. I det hele taget bruges bindestreg kun i meget begrænset omfang på korrekt dansk. Fruens tegnsætning, bl.a. med bindestreger, skal jeg afholde mig fra at kommentere. Det ville føre for vidt. Hvis hun ønsker at være overbevisende (bevise kvinders overlegne evner), burde hun tage en danskkursus.

 9. Ridser i lakken —- DET forudsætter at Banken er skyldig – juridisk er den ikke og hæfter kun i visses optik for andres handler.
  Spørgsmål:
  Straffes bilen hvis føren kører over for rødt ?
  Straffes penslen hvis maleren maler forkert ?
  Straffes bankens ledelse for at lyve overfor bankens aktionære ? (HR 2017)
  næee.

  1. Berlingske har i denne sag leveret overbevisende og navnlig uimodsagte beviser på, at Danske Banks ledelse i alle led var klare over, hvad der foregik. Under alle omstændigheder var der blot tale om “business as usual”. DB er jo i tidernes løb gået fra den ene skandale til den næste.

   Da det ikke er muligt at være så naiv, som hr. Thorkil P?edersen (sic!) foregiver at være, må man konstatere, at han er i ond tro. Man kunne også mistænke ham for at være blevet betalt for sit groteske indlæg.

 10. Men når Helle Thorning står og lyver hele samfundet op i hoved er det helt i orden fordi hun er en slags kvinde ?.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *