Der tegner sig et yderst uhensigtsmæssigt mønster i Danske Banks samfundsansvar

Den 15. marts afholdte Danske Bank sin årlige generalforsamling. Som formand for Aktionærforeningen Best.Women havde jeg, sammen med et bestyrelsesmedlem, meldt os til generalforsamlingen. Vi havde en række spørgsmål med til bestyrelsesformanden om de manglende fremskridt på ligestillingsområdet – især i forhold til det åbenlyse fravær af kvinder i bankens direktion. Vi valgte dog ikke … Læs mere

I FLSmidth er der ikke plads til kvinderne. Og, hvad så?

Den 5. april deltog jeg som formand for Aktionærforeningen Best.Women ved FLSmidths generalforsamling i Valby. Jeg var mødt op for at tale om den manglende repræsentation af kvinder i FLSmidths ledelser. FLSmidth er én af de virksomheder der har en meget lav repræsentation af kvinder på alle ledelsesniveauer. Men det virker ikke som en sag … Læs mere

Den danske kvinde er fortsat et hårdtarbejdende muldyr i samfundets tjeneste

Den danske kvindes status på arbejdsmarkedet kan bedst beskrives som et muldyr – en solid og veltrænet, men billig-i-drift arbejdshest, der tager det tunge læs på arbejdet og/eller i hjemmet. På trods af årtiers velstand har kvindernes socio-økonomiske status i det danske samfund ikke rokket sig væsentligt. Kvinder er fortsat overrepræsenteret i lavtlønnede jobs og … Læs mere

Paradokset om den kvindelige mellemleder

Kun et fåtal af kvinder er repræsenteret i toppen af dansk erhvervsliv. Til gengæld vrimler det med kvinder i virksomhedernes mange mellemlederstillinger, hvor de sidder i administrativt tunge stillinger som HR-chefer, marketingchefer og økonomichefer. De sidder i lederstillinger med stort personaleansvar og fagindsigt, men kommer sjældent videre i systemet. Jeg har mange gange undret mig, hvorfor? … Læs mere

Kære Berlingske, #Metoo handler om meget mere end individuel magtudnyttelse

I ”Læren fra #Metoo” fra den 19/2 skriver Berlingske, at EU-Kommissær Margrethe Vestager har fat i noget af det rigtige, når hun påstår, at der er behov for at se anderledes på magten, fra noget man ”har” til noget man ”udøver”, hvis vi fremover skal have et samfund med flere kvindelige ledere (JP, 16/2). https://www.b.dk/berlingske-mener/laeren-af-metoo … Læs mere

Old boys network vil stortrives med de nye regler

Begrebet ”old boys network” i toppen af dansk erhvervsliv kommer virkelig til at leve op til sit navn efter at Komitéen for god Selskabsledelse har revideret sine anbefalinger. I de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, der blev offentliggjort den 14. december, er fastsættelsen af en øvre aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer blevet sløjfet (pkt.3.1.4 i 2013 versionen). … Læs mere

Trods lille fremgang halter DK fortsat i ny ligestillingsrapport

Den 2. november offentliggjorde World Economic Forum sin årlige rapport, The Global Gender Gap Report for 2017. Rapporten forsøger at benchmarke ligestillingen mellem kønnene i 144 lande ud fra nøje udvalgte indikatorer inden for arbejdsmarked, sundhed og uddannelse samt repræsentation i politiske ledelser.   https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 I 2017 lander Danmark på en 14. plads. Det er en … Læs mere

Derfor skal Lov om flere kvinder i ledelse strammes op

Til december er det 5 år siden, at Lov om flere kvinder i ledelse og bestyrelser blev vedtaget. Loven, der har til formål at øge andelen af kvinder i ledelser i de største danske virksomheder skal nu til eftersyn. Har loven virket efter hensigten? Skal kravene sænkes, eller er der behov for yderligere regulering? En … Læs mere

Efter Google-affæren. Hvad er den egentlige forklaring på IT- og ingeniørbranchens nedladende kvindesyn?

Så kom der endnu en sag om sexisme fra Silicon Valley. Denne gang fra Google. James Damore, en ingeniør ansat i Google, havde i juli måned udsendt en mail, hvori han modsatte sig organisationens planer om at igangsætte en række politikker for at ansætte flere kvinder og fremme kvinder i ledende poster.  https://diversitymemo.com/ Det var … Læs mere

Hvornår kommer der et aktionæropgør med den manglende ligeløn?

I kølvandet på de mange aktionæropgør med erhvervslivets eksorbitante lønudbetalinger i udlandet, oplevede vi i Danmark, at ATP mandede sig op på Carlsbergs generalforsamling i marts, og rejste uventet kritik mod bestyrelsens indstilling om topledelsens lønpakker. Det er glimrende, at ATP for en gangs skyld viser muskler og stiller betingelser over for erhvervslivet. Det kan … Læs mere